Statsvetenskap och social tillit i Sverige

Bo Rothstein är professor vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Där är hans främsta roll att vara med och driva ett forskningsprogram som kallas för ”the Quality of Government Institute”. I den rollen har Rothstein tillskansat …

Ekonomi på högskolan

Som student kan man väldigt snabbt upptäcka att det inte alltid är så lätt att klara sig ekonomiskt. Man ska betala hyra, el, telefon, internet och mat. Dessutom tillkommer ofta resor till och från skolan …

Sök till högre utbildning!

Du som besöker den här sidan funderar förmodligen redan på att studera på universitet eller högskola. Då har du redan besegrat det första hindret. För att komma in på en utbildning måste man först bestämma …

Varför högskoleutbildning?

Utbildning är en av de viktigaste grundpelarna i ett samhälle, både för dess individer och för själva samhället i sig, och idag är detta mer aktuellt än någonsin. Om ett land har många utbildade medborgare …

Högskoleprovet

Vill du komma in på din drömutbildning men behörighetskraven är för höga? För många med betyg som inte riktigt når upp till kraven, kan ett högskoleprov vara vägen in till drömutbildningen och jobbet du länge …

Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan, som förkortas KTH, är Sveriges främsta tekniska universitet. Sedan universitetet startade år 1827 har KTH utvecklats till att idag vara ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och en framträdande arena …

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet, förkortat SLU, är ett statligt universitet som fick sin nuvarande form 1977. Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara slogs det året ihop till en enda högskola; SLU. Flera av …

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna, Universitá di Bologna eller Alma mater studiorum som det heter sedan 2000, är ett av världens allra äldsta universitet och det första i västvärlden. Det grundades förmodligen 1088 och i början betalades …

Lunds universitet

Lunds universitet är en av de äldsta i Sverige och det grundades året 1666. På universitetet studerar 41 000 studenter och 7 500 som arbetar på de olika arbetsplatserna på skolan. Universitetet rankas som ett av …

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Sveriges nordligaste universitet. På lärosätet har man stort fokus på forskning och samarbete med det lokala näringslivet. Men här finns också utbildningar inom många ämnesområden. Campus finns förutom i Luleå också …
mts_best