Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet, förkortat SLU, är ett statligt universitet som fick sin nuvarande form 1977. Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara slogs det året ihop till en enda högskola; SLU. Flera av skolorna hade en lång historia, Veterinärinrättningen grundades till exempel år 1775, så även om SLU är tämligen ny så har dess olika beståndsdelar funnits desto längre. SLU har utbildningar på flera platser runt om i landet, men dess huvudsäten ligger i Ultuna, Umeå, Alnarp och Skara. År 2015 hade skolan 3812 heltidsstuderande och 638 doktorander. Medan de flesta statliga universitet och högskolor i Sverige lyder under utbildningsdepartementet så är det istället näringsdepartementet som har hand om SLU och dess utbildningar. Skolan erbjuder både yrkesutbildningar samt kandidat- och masterexamen i alla möjliga ämnen inom djurvård och lantbruk. Ett axplock innefattar bland annat utbildningar som jägmästare, veterinär, lantmätare, skogsmästare, trädgårdsingenjör och utbildning inom husdjursvetenskap, biologi och ekonomi.

Mer än bara skola

SLU är dock så mycket mer än bara ett universitet för utbildning. Skolan bedriver också forskning på flera platser runt om i landet. Vid Lövsta forskningscentrum pågår hela tiden olika forskningsprojekt som strävar efter att förbättra den moderna djurhållningen. Här finns både grisar, höns och kor och studenterna på SLU använder Lövsta både för utbildning och forskning. Vid Svartberget finns 2 500 hektar skog som ägs av Sveaskog men förvaltas av SLU. Här är forskningen istället inriktad mot skog och verksamheter som avrinningsområden och myrens ekosystem. Som en del av ICOS (Integrated Carbon Observation System) sker även forskning på växthusgaser. På SLU:s campusområde i Skara kan man också hitta Veterinärmuseet, det enda i sitt slag i Sverige. Med hjälp av bilder, filmer och föremål får man här ta del av veterinäryrkets utveckling under 250 år. populära ”Bonde söker fru”, som hösten 2017 kör sin tolfte säsong, har väckt svenskarnas intresse för landsbygden och arbetet som utförs där. Huruvida programmets popularitet gjort att fler sökt utbildningar på SLU är svårt att säga, men det är inte omöjligt att en hel del studenter lockats till skolan efter att ha fått en ny bild av livet på landet.

”Jordbruk” i liten skala

Och visst är det lätt att bli inspirerad av både SLU och Bonde söker fru. Det är många som drömmer om att köpa sig ett hus eller en gård på landet, kanske ha några höns eller får och odla sina egna grönsaker. Men även om drömmen kan verka långt borta så är det inte svårt att genomföra den i mindre skala. Om man bara har en trädgård så är det lätt att plantera sallad och potatis i ett soligt hörn av den, och i ett växthus trivs tomater och chili också bra. Även en mellanstor balkong kan inhysa en odlingslåda eller två och ändå ha plats för fikabordet. Det viktigaste är hur mycket tid man lägger på sin trädgård. Ju mer tid och kärlek den får, ju finare kommer den bli. Även verktygen som används kan göra stor skillnad. En trädgårdsarkitekt kan använda Al-ko gräsklippare , men det kan även den som bara har sin egen trädgård att ta hand om. En väl omhändertagen trädgård är en vacker trädgård.

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna, Universitá di Bologna eller Alma mater studiorum som det heter sedan 2000, är ett av världens allra äldsta universitet och det första i västvärlden. Det grundades förmodligen 1088 och i början betalades lärarnas löner av studenterna själva. 1350 tog staden Bologna över lönekostnaderna och nu för tiden ägs lärosätet av den italienska staten med ansvar för de 100 000 studenterna fördelade på 11 fakulteter som täcker de flesta klassiska studieområden såsom juridik, ekonomi, naturvetenskap, filosofi osv. Universitetet har även avdelningar i Cesena, Forlí, Ravenna, Rimini och Buenos Aires. Bologna har varit en centralort sedan långt före romarriket på grund av sitt strategiska läget mitt i Italien och under lång tid knutpunkten mellan nord och syd, öst och väst. Med tanke på läget och alla krig, plundringar och farsoter som har härjat är Bologna ovanligt välbevarat, så även dess institutioner varav universitetet är det mest kända.

Att studera utomlands

Bologna och dess universitet var redan under tidig medeltid ett centrum för europeisk rättsvetenskap och här har många kända personer studerat; allt från Dante, flera påvar, Erasmus av Rotterdam till Giorgio Armani, Pier Paolo Pasolini och Enzo Ferrari, för att bara nämna några. Fortfarande är det tveklöst Italiens mest välrenommerade universitet. Erasmus av Rotterdam har fått namnge det europeiska utbytesprogrammet för universitets- och högskolestuderande som drivs av Europeiska kommissionen. Idag studerar drygt 25 000 svenskar vid universitet över hela världen men många menar att fler behöver studera utomlands. Det finns en kunskapsbrist kring hur man ska gå till väga och även i dagens IT-samhälle är det svårt att hitta bra information, bättre vägledning skulle kunna öka antalet utlandsstudenter. Ett väl utbyggt utbytessystem skulle berika alla deltagande länder. Det finns mycket att välja på, läsa kurser eller gå en hel utbildning inklusive examen. Det behöver inte heller bara röra sig om teoretiska utbildningar, även många yrkesutbildningar finns att tillgå.

Ta hjälp av en förmedlare

Man kan även om man vill, mot en avgift, ta hjälp av en förmedlare för sina utlandsstudier som hjälper en med ansökningar och boende. De har i regel lång erfarenhet och kan hjälpa till att hitta rätt i utbildnings- och stipendiejungeln. CSN har under de senaste åren ändrat reglerna, och därmed förutsättningarna, för utlandsstudier. Även om många former av studier utomlands är gratis så kan man få en hel del omkostnader som CSN inte täcker. Ett kortsiktigt alternativ kan då vara att själv ta ett privatlån för att överbrygga en svacka. Hos Sambla kan man kostnadsfritt ansöka om ett lån hos flera lånegivare samtidigt. Vid förfrågan tas endast en kreditupplysning men som kund får man en lista över erbjudanden och kan själv välja vilket som är det mest fördelaktiga lånet.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är en av de äldsta i Sverige och det grundades året 1666. På universitetet studerar 41 000 studenter och 7 500 som arbetar på de olika arbetsplatserna på skolan. Universitetet rankas som ett av de 100 bästa lärosätena i världen vilket är en otrolig bedrift. Utbildningsnivån i Sverige är något att vara stolt över, och med universitet som denna så kan man känna sig trygg med att utbildningsnivån fortsätter att vara hög i landet.

Lund har Skandinaviens bredaste studieutbud och erbjuder mastersprogram och magisterprogram i bland annat biomedicin, folkhäls600px-Lunds_universitet-1ovetenskap och medicinsk vetenskap. Akuttandvård och särskilt utbildad personal inom tandvård kan ha fått sin början på detta universitet för att exempelvis arbeta som tandläkare Stockholm.

Hela 30 forskningsområden har utsetts som världsledande på Lunds universitet, och universitetet har även internationellt samarbete med över 70 länder. De utbildar människor inom ekonomi, juridik, teknik och medicin bara som några få exempel.

Lunds universitet har en strategisk plan för åren 2017 – 2026 som ska gälla områden som att utbildning och forskning ska bli en sammansvetsad enhet, aktiva samarbeten för att lösa samhällsproblem och utmaningar, utveckla det internationella samarbetet, och att erbjuda en attraktiv miljö för studenter och medarbetare.

Förr i tiden hette universitetet Regia Academia Carolina , alltså den kungliga karolinska akademin på svenska. Universitetet är det näst äldsta lärosätet i landet och det byggs nu två forskningsanläggningar i Lund som har kopplingar till universitetet. De heter MAX IV och ESS.

MAX-IV laboratoriet är ett laboratorium inom kärnfysik och forskning med acceleratorfysik. De flesta vet ju om det stora CERN laboratoriet, men vi kommer nu att ha liknande forskningsbyggnader även hemma i Sverige när dessa två laboratorium är klara.

Totalt har Lunds universitet cirka 300 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser vilken är en otroligt stor mängd för ett enda universitet. Det är inte så konstigt att så många studenter flyttar till Lund för att studera eftersom denna skola verkligen står ut med sin stora mängd utbildningsprogram. Vill man studera i Lund så finns det även stora möjligheter till studentbostad eftersom så många studenter studerar och bor i området. AF Bostäder hyr ut 6 000 bostäder till studenter i området, både i korridor eller lägenhet.

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Sveriges nordligaste universitet. På lärosätet har man stort fokus på forskning och samarbete med det lokala näringslivet. Men här finns också utbildningar inom många ämnesområden. Campus finns förutom i Luleå också i Piteå, Skellefteå samt Kiruna. Dessutom har man ett samarbete med Bergskolan i Filipstad. Luleå tekniska universitet eller LTU som det brukar kallas har utbildningar inom tekniska ämnen på civilingenjörsnivå och högskoleingenjörsnivå. Men här finns också utbildningar inom ämnen som medicin, musik och sjukgymnastik. En känd person som studerat vid LTU är före detta hockeyspelaren Mikael Renberg som studerade sjukgymnastik.

LTU har många starka forskningsområden

LTU har satsat mycket på forskning. Här finns sex institutioner som alla har sin specialitet. Några områden där LTU är särskilt starka är inom rymdforskning, tribologi, gruvforskning och forskning kring det hållbara samhället. En stor forskarsatsning på Luleå tekniska universitet har märkts i medierna på senare tid. Denna satsning innebär att tre riktigt stora spelare tillsammans med1200px-lulea_university_of_technology_2011 LTU satsar omkring 100 miljoner kronor för att stärka rekryteringen av unga doktorander och forskare till universitetet. Detta är bara ett av många exempel på hur LTU satsar på forskning som ska bidra till ett hållbart, effektivt, modernt och demokratiskt samhälle. LTU är ett lärosäte att räkna med i framtiden.

Luleå tekniska universitets särskilda profil

LTU har en helt egen och unik profil. I sin kommunikation är man tydlig med att LTU finns i de nordliga delarna av Sverige och att vintern här är speciell. Möjligheterna för studenterna att åka skidor och njuta av den vackra naturen är stora. Det är tydligt att LTU vill visa på den unika miljö som finns i norra Sverige. Inför höstterminen gör LTU stora satsningar på att locka till sig studenter, inte minst från Stockholmsområdet. Detta syns i busskurer och på andra platser runt om i Stockholm där LTU gör reklam med hjälp av sin speciella profil med vintertema.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är en av alla statliga högskolor i Sverige. Som namnet antyder ligger högskolan i Gävle, närmare bestämt på Kungsbäck, i det som tidigare var Hälsinge regementes kasernområde. Där ligger numera en högskola bestående av tre akademier (akademin för hälsa och arbetsliv, akademin för teknik och miljö samt akademin för utbildning och ekonomi) och nio avdelningar, som sammanlagt erbjuder ett utbildningsutbud bestående av 45 olika program och ungefär 800 kurser. På Gävle högskola kan man läsa ämnen som humaniora, religionsvetenskap, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, pedagogik, sociologi, naturvetenskap och teknik.

Innan Högskolan i Gävle bildades fanns två separata YTH-utbildningar i Gävle och Sandviken. I samband med högskolereformen år 1977 samordnades dock dessa två utbildningar till en enda högskola, som till en början gick under namnet Högskolan i Gävle/Sandviken.hogskolan_i_gavle

Sina nuvarande lokaler fick högskolan efter att försvarsbeslutet 1992 medförde att all utbildning av värnpliktiga vid Hälsinge regemente upphörde. Den militära verksamheten som bedrivits på Kungsbäck flyttade således från lokalerna ungefär två år senare, och Försvarsmakten sålde därefter de fastigheter som blivit över till Akademiska hus. Efter en omfattande renovering av lokalerna mellan 1995 och 1996 kunde Högskolan i Gävle flytta in i sina nya lokaler. Kort därefter, år 1998, bytte högskolan namn till sitt nuvarande. Campusområdet fortsatte också att utökas i och med att studentbostäder intill högskoleområdet invigdes detta år. Denna utökning har även fortsatt därefter; år 2005 invigdes till exempel ett nytt bibliotek till högskolan, med plats för runt 85 000 böcker och 800 läsplatser. Byggnaden har formen av en amfiteater, och växter har planterats på dess tak. Dessa arkitektoniska egenskaper gjorde att biblioteket år 2005 fick utmärkelsen Årets Byggen.

Gävle är med andra ord en utmärkt ort att bosätta sig på om man vill studera på högskolenivå. Om man däremot håller på att planera en fest, en babyshower, en möhippa, en svensexa eller någon annan typ av evenemang, är det sannolikt lättare att anordna det i Stockholm, eftersom man där har betydligt fler möjligheter att välja mellan. Om man till exempel ska anordna en svensexa i Stockholm passar Äventyrsbanans höghöjdsbanor och utmaningar utmärkt. Det kan också vara ett skönt avbrott från klassrum och studier att komma ut i naturen lite, oavsett på vilken ort man studerar.

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola ligger som namnet antyder i Mälardalen. Det är ett namn som passar på flera sätt, eftersom högskolan inte ligger på bara en plats i Mälardalen, utan har campus som är utspridda runt sjön. Skolans huvudcampus ligger i Eskilstuna och Västerås, men den har också mindre campusområden i Nyköping, Södertälje och Nacka. På dessa campusområden är sammanlagt runt 14 000 studenter utspridda.

Högskolan kom till i samband med högskolereformen år 1977, och hette först Högskolan i Eskilstuna och Västerås. Skolan profilerar sig genom att ha ett nära samarbete med den offentliga sektorn och med företag, och har främst utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Man kan dock även läsa en rad andra, vitt skilda utbildningar vid högskolan, till exempel olika yrkesinriktade utbildningar som lärare, sjuksköterska, sjukgymnast, beteendevetenskap, kammarmusiker, textdesigner och många fler – sammanlagt har skolan runt 60 olika utbildningsprogram på grundnivå, samma antal påbyggnadsutbildningar och tolv internationella magisterutbildningar. Utöver dessa längre program kan man också läsa runt 1 000 olika fristående kurser vid högskolan.

Mälardalens högskola bedriver också forskning, och det gör de framförallt inom sitt huvudsakliga område, teknik. Man forskar inom flera olika inriktningar på högskolan, närmare bestämt inbyggda system, innovation och produktreleasing, framtidens energi, industriell ekonomi och organisation, hälsa och välfärd samt utbildningsvetenskap. Inom det förstnämnda området räknas Mälardalens högskola till ett av de främsta lärosätena och en av de främsta forskningsinstitutionerna i världen.malardalens_hogskola_eskilstuna

Skolans organisation är fördelad på fyra olika akademier: akademin för utbildning, kultur och kommunikation, akademin för hälsa, vård och välfärd, akademin för ekonomi, samhälle och teknik samt akademin för innovation, design och teknik. Sammanlagt arbetar runt 900 anställda på dessa fyra akademier.

Som student, oavsett vilket av dessa områden man studerar, utsätter man ofta kroppen för långa timmar framför en datorskärm eller böjd över en bok. Ofta sitter man i ställningar som inte är ergonomiskt optimala, vilket i längden kan leda till stela muskler och spänningshuvudvärk. Stress – ett annat vanligt problem bland studenter – förbättrar knappast problemet. Om man känner att man behöver uppsöka hjälp för sin spänningshuvudvärk kan en naprapat hjälpa till. Naprapater finns utspridda över hela Sverige, så man kan få hjälp oavsett vilket av Mälardalens högskolas campusområden man studerar på.

Södertörns högskola

Södertörns högskola

Södertörns högskola är baserad i Flemingsberg söder om Stockholm. Det är en statlig högskola, som bedriver utbildning inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Södertörns högskola har också i statligt uppdrag att utbilda lärare inom romani chib och romsk kultur och historia, ett uppdrag som skolan utför i nära samarbete med Sveriges romska minoritet. Sammanlagt har högskolan runt 270 kurser och 70 program, som sysselsätter ungefär 11 000 studenter.

Södertörn är ett förhållandevis nytt lärosäte i Sverige, då det kom till efter ett riksdagsbeslut som fattades år 1995. Ett år senare inrättades Södertörns högskola. Bakgrunden till beslutet var att man ville få bukt med arbetslösheten och segregationen i södra Stockholm, där få elever gick vidare till högre studier. Man ansåg att en utökning av den högre utbildningen i Södertörn borde vara separat från Stockholms universitet, varför en högskola bildades (istället för exempelvis ytterligare ett campus till Stockholms universitet).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Skolan hade vid sin start runt 1 000 studenter, som var utspridda på högskolans verksamheter i Södertälje, Flemingsberg och Haninge. Även om Stockholms universitet och Södertörns högskola skulle vara separata lärosäten, fick den dåvarande rektorn för Stockholms universitet agera rektor även för Södertörns högskola till en början, men i januari 1997 kunde Per Thullberg tillträda som högskolans egen rektor.

Södertörns högskola har fortsatt att utvecklas sedan den bildades. Bland annat har en ny huvudbyggnad konstruerats på campuset i Flemingsberg, som stod klar 2002, och samma år ansökte högskolan om att få bli ett universitet. Den ansökan har ännu inte behandlats, men högskolan har också ansökt om att få bilda ett nätverksuniversitet tillsammans med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Den ansökan gjordes 2004, och är än så länge inte heller klar.

Även välkända högskolor som Södertörns högskola måste dock idag hitta på nya sätt att marknadsföra sig själva för att nå ut till nya studenter. Ett sätt att bli mer lättillgänglig är till exempel att presentera sin skola i videoformat, snarare än i text. Det kan ge både ett mer personligt och modernt intryck, samtidigt som en video kan vara lättare att sprida via exempelvis sociala medier. Om du vill ha hjälp med att skapa en liknande video, kan du ta hjälp av Megapixel, som är ett produktionsbolag i Stockholm.

De olika utbildningsnivåerna

De olika utbildningsnivåerna

När man studerar vid en svensk högskola eller universitet så följer utbildningen en speciell ordning. Det är egentligen samma sak som i grundskolan men på universitetsnivå fokuserar man mer på kunskapsnivån istället för att dela in studenterna efter ålder och årskurser. Alla kan studera på universitet eller högskola, det gäller dock att man har grundläggande behörighet för att man skall bli antagen till en utbildning. Har man väl kommit in på en utbildning så kan man sedan avancera genom lärosätets utbildningsprogram genom att passera olika nivåer med godkänt resultat.

Kursindelning i enlighet med Bolognaprocessen

Bolognaprocessen genomfördes 2007 och är ett projekt som syftar till att de europeiska länderna skall ha ett gemensamt utbildningssystem så att en kurs eller ett betyg som erhållits i Sverige skall innebära samma sak i ett annat land. Genom att arbeta på det här sättet gör man det lättare för människor att flytta och arbeta på olika platser inom Europa vilket gör att arbetskraft kan utnyttjas på bästa sätt och på den plats där den verkligen behövs och kan göra nytta.

Teacher at chalkboard explaining math formulas to young female teenage student. Personal Perspective, Selective focus, small DOF. Natural interior light.

I enlighet med denna process delar man därför in de akademiska studierna i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Genomför man en utbildning på grundnivå kan man få två olika typer av examina, en högskoleexamen som innefattar 120 högskolepoäng eller en kandidatexamen som innefattar 180 högskolepoäng. En vanlig termin på högskola och universitet brukar omfatta 30 poäng vilket då betyder att dessa utbildningar varat under två respektive tre år.

På den avancerade nivån fördjupar man de kunskaper som man erhållit under utbildningen på grundnivå och kan välja att ta ytterligare 60 poäng, vilket alltså motsvarar ett års studier, och erhålla en magisterexamen. Vill man gå längre än så är det 120 poäng som gäller för att man skall få en masterexamen som det heter.

Även forskningsutbildningen baseras på de tidigare studierna. Denna utbildning omfattar antingen två eller fyra år, alltså 120 respektive 240 högskolepoäng, och leder till en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Doktorsexamen är alltså den allra högsta nivån för utbildningar som man kan nå genom att bedriva akademiska studier i Sverige.

Utbildningar för den som vill arbeta med webben

Utbildningar för den som vill arbeta med webben

För att kunna få ett bra arbete idag kan man egentligen gå tillväga på två olika sätt. Antingen tar man en enkel anställning i ett företag där det finns möjlighet att växa och sedan avancera inom det företaget genom erfarenhet och de utbildningar som företaget förser en med. Den andra vägen är naturligtvis att genomgå en mer traditionell utbildning vid någon av alla Sveriges högskolor och universitet. När utbildningen sedan är klar har man de kvalifikationer som krävs för att få den typ av jobb som man vill ha redan från början. Den senaste är kanske den allra vanligaste vägen att gå och den som flest använder sig av.   

I och med alla de skolor som finns så finns det naturligtvis också många olika utbildningar som man kan gå. Det rör sig om allt från juristlinjen till fristående kurser i filosofi och litteratur. För att komma in på ett program gäller det dock att man har behörighet för detta. Behörigheten ser olika ut beroende på vilken typ av utbildning det är man skall gå och baseras antingen på betyg från gymnasiet eller det resultat som man fått på högskoleprovet.

Populära utbildningar

PrintNågra av de utbildningar som är populärast idag är de som rör IT och webb. Detta är naturligtvis en framtidsbransch och skaffar man sig en gedigen utbildning så har man goda chanser att få ett bra jobb när utbildningen är avklarad. Det finns dessutom flera olika inriktningar när det gäller webb. Kanske vill man arbeta bakom kulisserna och vara den som har hand om programmeringen eller så vill man att ens arbete skall vara det som syns och inriktar sig istället på designen. När man är färdigutbildad finns det många olika platser där man kan söka jobb, allt från webb tv-kanaler till jobb på en webbyrå. Det finns egentligen inga gränser.

Alla företag och andra inrättningar som bedriver någon form av verksamhet behöver personal som är kunniga när det kommer till web. Det kan handla om allt från att vara ansvarig för vad som står på företagets Facebook-sida till att faktiskt vara den som bygger upp en hemsida eller en reklamkampanj till en kund.

Högskola eller universitet

Högskola eller universitet

Ett universitet eller en högskola är institutioner där den högsta möjliga formen av utbildning som finns i Sverige erbjuds. I Sverige till skillnad från många andra länder så är utbildning på den här nivån gratis och de studerande är endast ansvariga för sina levnadsomkostnader. För att kunna betala dessa kan man dessutom få både bidrag och tillfälliga lån från den svenska staten. I Sverige finns idag massor av olika universitet och högskolor som de studerande kan välja mellan när de beslutar var i landet som de vill förlägga sina studier.

Skillnaden mellan de båda

Både universitet och högskolor har alltså rätt att bedriva eftergymnasiala utbildningar men det finns ändå några saker som skiljer dem båda åt. Först och främst är det vanligast att det är på universiteten som det bedrivs forskning av olika slag, även om ett fåtal högskolor även de har forskningsprogram.

Den största skillnaden hänger samman med detta och återfinns i rätten att utdela examina på forskningsnivå. Universiteten har automatiskt denna rätt och då dessutom inom flera vetenskapsområden. En högskola däremot har inte denna generella rätt att dela ut examina men kan få tillstånd att dela ut dessa inom ett specifikt vetenskapsområde.

Professors and assistants explaining a lecture to a group of college students.

Det finns skolor som kallar sig universitet eller högskolor men som inte har rätten att alls ge examen på den nivån. För att få göra detta måste man nämligen ansöka om ett speciellt tillstånd. Detta görs hos Universitetskanslersämbetet. Har man inte beviljats tillstånd kan man ändå bedriva utbildningar men då i form av diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Dessa utbildningar ger alltså inte inte samma behörigheter som de utbildningar som ges av godkända lärosäten.

Svenska skolor har hög kvalitet

De svenska högskolorna och universiteten håller alla en mycket hög nivå och utbildningarna som erbjuds mäter sig bra emot andra länders utbildningssystem. Några av de svenska lärosätena är dessutom med och slåss om de absoluta topplaceringarna bland världens bästa skolor. Fyra utav dem ligger bland de hundra första på den internationella rankinglistorna och har gjort så under nästan ett decennium nu. Dessa fyra är i tur och ordning Karolinska institutet, Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Lunds universitet.

accelerate