Regeringen utökar platserna på landets högskoleutbildningar

En av de viktigaste faktorerna för ett lands välstånd är tillgången på utbildad arbetskraft. Det är helt avgörande att utbildningssystemet kan tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. I Sverige tillgodoses detta behov genom utbildningsplatser på universitet- och högskolor samt genom platser inom yrkesutbildningen. För den enskilde individen är möjligheten att läsa vidare på högskolan ofta en garant för en framtida försörjning. Universitetskanslersämbetet som är en myndighet som arbetar med högskolefrågor har i en färsk rapport slagit fast att det lönar sig ekonomiskt att läsa på högskolan, jämfört med att inte läsa på högskolan överhuvudtaget.

Regeringen bygger ut antalet högskoleplatser

Regeringens ambition är att allt fler ska ges möjlighet att läsa en högskoleutbildning. I maj 2020 så beslutade regeringen att avsätta pengar för att bygga ut högskolan. Regeringen avsatte totalt 333 miljoner under 2021 och 2022 för att möjliggöra ytterligare 2 600 platser på landets högskolor och universitet. Utökningen av högskoleplatser sker framförallt inom de yrken där det råder brist på arbetskraft, framförallt inom vård och omsorg där behovet av arbetskraft är mycket stort. Utökningen av högskoleplatser sker också inom ramen för landets lärarutbildningar. Bristen på behöriga och utbildade lärare har under flera år varit stor och det finns ett stort behov av fler lärare.

Det finns flera vägar in i högskolan för den som vill börja studera

I Sverige finns det många som har viljan och intresset att påbörja en högskoleutbildning, men som inte har tillräckliga betyg. Sverige, till skillnad från många andra länder, har flera olika antagningsgrunder till högre utbildning. Den som inte har behörighet att läsa vidare kan läsa upp sin behörighet genom den kommunala vuxenutbildningen. Den som inte har tillräckliga betyg för att komma in på en viss utbildning kan genomföra en eller flera prövningar i vuxenutbildningen, vilket innebär att man självständigt läser upp en kurs och sedan skriver ett prov i kursen för att höja sitt betyg. Det är även möjlighet att genomföra högskoleprovet för att öka sina chanser att komma in på högskolan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate