Kreativa högskoleutbildningar

Kreativa högskoleutbildningar

Drömmer du om att stå på scen? Eller kanske vill du hellre stå bakom en kamera, flyga genom luften, klippa musik eller sätta ihop den grymmaste festivalen? Oavsett hur du vill vara kreativ så finns det en utbildning för dig på högskolenivå som kommer förbereda dig för en karriär inom den kreativa sektorn.

Varför kreativ utbildning?

Måste man verkligen ha en högskoleutbildning för att hålla på med musik eller teater? Svaret är både ja och nej. Det går absolut att hitta kreativa jobb utan en högskoleutbildning, men genom att ha gått vid exempelvis Stockholms konstnärliga högskola så ökar chanserna att få ett jobb. Att ha det på sitt CV är en tydlig markör av vad du kan och genom utbildningen kommer du också få kontakter i branschen som är ovärderliga.

Vad ska du tänka på?

Kreativa utbildningar skiljer sig en del i sitt upplägg från de mer akademiska högskoleprogrammen. Först och främst har de i regel andra ansökningsperioder. De flesta kreativa utbildningar kräver ansökningsprover och ansökningsperioden brukar därför ligga på vintern så att proverna kan genomföras eller lämnas in under våren. De har inte heller antagning varje år så det gäller att ha koll när sökningarna öppnar. Klasserna är också i regel mycket mindre än på andra utbildningar. Ibland tas det bara in så få som 4-5 personer i en klass så konkurrensen är stor.

Vad finns det för utbildningar?

I Sverige erbjuds det fler kreativa högskoleutbildningar. Du kan utbilda dig till skådespelare, regissör, manusförfattare, kostymör, illustratör, dansare, operasångare, musiker, producent och mer därtill! De kreativa utbildningarna finns bland annat i Luleå, Piteå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Eftersom det kan vara stor konkurrens om platserna kan det vara bra att gå en förberedande linje på exempelvis en folkhögskola där du kan utveckla din kreativitet och jobba fram arbetsprover inför ansökan.

Regeringen utökar platserna på landets högskoleutbildningar

Regeringen utökar platserna på landets högskoleutbildningar

En av de viktigaste faktorerna för ett lands välstånd är tillgången på utbildad arbetskraft. Det är helt avgörande att utbildningssystemet kan tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. I Sverige tillgodoses detta behov genom utbildningsplatser på universitet- och högskolor samt genom platser inom yrkesutbildningen. För den enskilde individen är möjligheten att läsa vidare på högskolan ofta en garant för en framtida försörjning. Universitetskanslersämbetet som är en myndighet som arbetar med högskolefrågor har i en färsk rapport slagit fast att det lönar sig ekonomiskt att läsa på högskolan, jämfört med att inte läsa på högskolan överhuvudtaget.

Regeringen bygger ut antalet högskoleplatser

Regeringens ambition är att allt fler ska ges möjlighet att läsa en högskoleutbildning. I maj 2020 så beslutade regeringen att avsätta pengar för att bygga ut högskolan. Regeringen avsatte totalt 333 miljoner under 2021 och 2022 för att möjliggöra ytterligare 2 600 platser på landets högskolor och universitet. Utökningen av högskoleplatser sker framförallt inom de yrken där det råder brist på arbetskraft, framförallt inom vård och omsorg där behovet av arbetskraft är mycket stort. Utökningen av högskoleplatser sker också inom ramen för landets lärarutbildningar. Bristen på behöriga och utbildade lärare har under flera år varit stor och det finns ett stort behov av fler lärare.

Det finns flera vägar in i högskolan för den som vill börja studera

I Sverige finns det många som har viljan och intresset att påbörja en högskoleutbildning, men som inte har tillräckliga betyg. Sverige, till skillnad från många andra länder, har flera olika antagningsgrunder till högre utbildning. Den som inte har behörighet att läsa vidare kan läsa upp sin behörighet genom den kommunala vuxenutbildningen. Den som inte har tillräckliga betyg för att komma in på en viss utbildning kan genomföra en eller flera prövningar i vuxenutbildningen, vilket innebär att man självständigt läser upp en kurs och sedan skriver ett prov i kursen för att höja sitt betyg. Det är även möjlighet att genomföra högskoleprovet för att öka sina chanser att komma in på högskolan.

accelerate