Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan, som förkortas KTH, är Sveriges främsta tekniska universitet. Sedan universitetet startade år 1827 har KTH utvecklats till att idag vara ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och en framträdande arena för forskning och utveckling med forskare och studerande från hela världen. KTH arbetar numera med fokus att skapa långsiktiga lösningar på några samtidens primära utmaningar som är miljöhotet med klimatförändringar och hållbar energiförsörjning, den alltmer ökande globala urbaniseringen och ett kvalitativt liv hos en åldrande befolkning som ökar snabbt. Arbetet sker tillsammans med det globala näringslivet och samhällen i internationella forskningssamarbeten med universitet och högskolor över hela världen vilket ger studerande och forskare ett mycket brett och djupt kontaktnät. KTH har fyra större campus i regionen Stockholm och samtliga av dem är placerade inom samma närområde som världsledande företag inom ämnesområdet, vilka tillsammans har över 12 000 studenter, och 2 000 doktorander samt 3 700 heltidsanställda.

Studera ämnen på KTH

Forskning och utbildning inom KTH:s olika ämnesområden omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. Här finns tio olika ämnesområden med tillhörande utbildningar som till exempelvis till arkitekt, civilingenjör och högskoleingenjör inom mängder av inriktningar, lärare och forskare inom framtidens yrkesområden. Innovationstakten är hög på KTH, och många av de institutioner som finns bedriver kreativ forskning vars resultat ännu inte nått ut till gemene man. KTH är känt för sin struktur i undervisningen men även för det ibland kreativa kaos som kan tyckas råda när de studerande får styra sin egen tid och bedriva sina studier på annan ort. Utbytesstudier finns på KTH och är den klart vanligaste formen av utlandsstudier. Utan att betala någon avgift kan studenten byta ut kurser vid KTH mot andra kurser som ges ett av KTH:s partneruniversitet någonstans i världen. Många studenter gör också examensarbeten eller forskarstudier utomlands, och kan söka stipendier för att finansiera detta. På KTH finns en mängd personer som är anställda för att hjälpa den studerande med stipendier, ansökningar och studiefrågor. Många former för de studerandes samvaro gör det också enkelt att diskutera med andra hur de lagt upp sina studier.

Ett bra jobb efter studierna

När du påbörjar dina studier är det inte helt säkert att det jobb du kommer att ta efter studierna finns. Den höga innovationstakten innebär att flera av de uppfinningar och utvecklingsprojekt som tas fram på KTH kommer att behöva anställda som arbetar med just dessa frågor. Den hållbara energiförsörjningen, exempelvis kommer att kräva utbildade personer i framtiden. Visst kan du söka upp netjobs.com efter studierna, men det kan vara lika bra att börja med det, innan du valt vilken inriktning du vill studera. Här hittar du arbeten för framtiden, och arbeten som kommer att utveckla framtiden – kanske tillsammans med dig, om du väljer att studera på KTH. Är du mycket osäker på vad du vill kan du alltid söka en av de nätbaserade fristående kurserna som ges på KTH för att känna dig för inom ett tilltänkt stuideområde. Trivs du bra kan du stanna för en kandidat-, masters- eller en doktorandutbildning. Det finns oändligt många möjligheter på ett av världens ledande tekniska universitet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate