Högskola eller universitet

Ett universitet eller en högskola är institutioner där den högsta möjliga formen av utbildning som finns i Sverige erbjuds. I Sverige till skillnad från många andra länder så är utbildning på den här nivån gratis och de studerande är endast ansvariga för sina levnadsomkostnader. För att kunna betala dessa kan man dessutom få både bidrag och tillfälliga lån från den svenska staten. I Sverige finns idag massor av olika universitet och högskolor som de studerande kan välja mellan när de beslutar var i landet som de vill förlägga sina studier.

Skillnaden mellan de båda

Både universitet och högskolor har alltså rätt att bedriva eftergymnasiala utbildningar men det finns ändå några saker som skiljer dem båda åt. Först och främst är det vanligast att det är på universiteten som det bedrivs forskning av olika slag, även om ett fåtal högskolor även de har forskningsprogram.

Den största skillnaden hänger samman med detta och återfinns i rätten att utdela examina på forskningsnivå. Universiteten har automatiskt denna rätt och då dessutom inom flera vetenskapsområden. En högskola däremot har inte denna generella rätt att dela ut examina men kan få tillstånd att dela ut dessa inom ett specifikt vetenskapsområde.

Professors and assistants explaining a lecture to a group of college students.

Det finns skolor som kallar sig universitet eller högskolor men som inte har rätten att alls ge examen på den nivån. För att få göra detta måste man nämligen ansöka om ett speciellt tillstånd. Detta görs hos Universitetskanslersämbetet. Har man inte beviljats tillstånd kan man ändå bedriva utbildningar men då i form av diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Dessa utbildningar ger alltså inte inte samma behörigheter som de utbildningar som ges av godkända lärosäten.

Svenska skolor har hög kvalitet

De svenska högskolorna och universiteten håller alla en mycket hög nivå och utbildningarna som erbjuds mäter sig bra emot andra länders utbildningssystem. Några av de svenska lärosätena är dessutom med och slåss om de absoluta topplaceringarna bland världens bästa skolor. Fyra utav dem ligger bland de hundra första på den internationella rankinglistorna och har gjort så under nästan ett decennium nu. Dessa fyra är i tur och ordning Karolinska institutet, Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Lunds universitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate