Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet, förkortat SLU, är ett statligt universitet som fick sin nuvarande form 1977. Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara slogs det året ihop till en enda högskola; SLU. Flera av skolorna hade en lång historia, Veterinärinrättningen grundades till exempel år 1775, så även om SLU är tämligen ny så har dess olika beståndsdelar funnits desto längre. SLU har utbildningar på flera platser runt om i landet, men dess huvudsäten ligger i Ultuna, Umeå, Alnarp och Skara. År 2015 hade skolan 3812 heltidsstuderande och 638 doktorander. Medan de flesta statliga universitet och högskolor i Sverige lyder under utbildningsdepartementet så är det istället näringsdepartementet som har hand om SLU och dess utbildningar. Skolan erbjuder både yrkesutbildningar samt kandidat- och masterexamen i alla möjliga ämnen inom djurvård och lantbruk. Ett axplock innefattar bland annat utbildningar som jägmästare, veterinär, lantmätare, skogsmästare, trädgårdsingenjör och utbildning inom husdjursvetenskap, biologi och ekonomi.

Mer än bara skola

SLU är dock så mycket mer än bara ett universitet för utbildning. Skolan bedriver också forskning på flera platser runt om i landet. Vid Lövsta forskningscentrum pågår hela tiden olika forskningsprojekt som strävar efter att förbättra den moderna djurhållningen. Här finns både grisar, höns och kor och studenterna på SLU använder Lövsta både för utbildning och forskning. Vid Svartberget finns 2 500 hektar skog som ägs av Sveaskog men förvaltas av SLU. Här är forskningen istället inriktad mot skog och verksamheter som avrinningsområden och myrens ekosystem. Som en del av ICOS (Integrated Carbon Observation System) sker även forskning på växthusgaser. På SLU:s campusområde i Skara kan man också hitta Veterinärmuseet, det enda i sitt slag i Sverige. Med hjälp av bilder, filmer och föremål får man här ta del av veterinäryrkets utveckling under 250 år. populära ”Bonde söker fru”, som hösten 2017 kör sin tolfte säsong, har väckt svenskarnas intresse för landsbygden och arbetet som utförs där. Huruvida programmets popularitet gjort att fler sökt utbildningar på SLU är svårt att säga, men det är inte omöjligt att en hel del studenter lockats till skolan efter att ha fått en ny bild av livet på landet.

”Jordbruk” i liten skala

Och visst är det lätt att bli inspirerad av både SLU och Bonde söker fru. Det är många som drömmer om att köpa sig ett hus eller en gård på landet, kanske ha några höns eller får och odla sina egna grönsaker. Men även om drömmen kan verka långt borta så är det inte svårt att genomföra den i mindre skala. Om man bara har en trädgård så är det lätt att plantera sallad och potatis i ett soligt hörn av den, och i ett växthus trivs tomater och chili också bra. Även en mellanstor balkong kan inhysa en odlingslåda eller två och ändå ha plats för fikabordet. Det viktigaste är hur mycket tid man lägger på sin trädgård. Ju mer tid och kärlek den får, ju finare kommer den bli. Även verktygen som används kan göra stor skillnad. En trädgårdsarkitekt kan använda Al-ko gräsklippare , men det kan även den som bara har sin egen trädgård att ta hand om. En väl omhändertagen trädgård är en vacker trädgård.

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna, Universitá di Bologna eller Alma mater studiorum som det heter sedan 2000, är ett av världens allra äldsta universitet och det första i västvärlden. Det grundades förmodligen 1088 och i början betalades lärarnas löner av studenterna själva. 1350 tog staden Bologna över lönekostnaderna och nu för tiden ägs lärosätet av den italienska staten med ansvar för de 100 000 studenterna fördelade på 11 fakulteter som täcker de flesta klassiska studieområden såsom juridik, ekonomi, naturvetenskap, filosofi osv. Universitetet har även avdelningar i Cesena, Forlí, Ravenna, Rimini och Buenos Aires. Bologna har varit en centralort sedan långt före romarriket på grund av sitt strategiska läget mitt i Italien och under lång tid knutpunkten mellan nord och syd, öst och väst. Med tanke på läget och alla krig, plundringar och farsoter som har härjat är Bologna ovanligt välbevarat, så även dess institutioner varav universitetet är det mest kända.

Att studera utomlands

Bologna och dess universitet var redan under tidig medeltid ett centrum för europeisk rättsvetenskap och här har många kända personer studerat; allt från Dante, flera påvar, Erasmus av Rotterdam till Giorgio Armani, Pier Paolo Pasolini och Enzo Ferrari, för att bara nämna några. Fortfarande är det tveklöst Italiens mest välrenommerade universitet. Erasmus av Rotterdam har fått namnge det europeiska utbytesprogrammet för universitets- och högskolestuderande som drivs av Europeiska kommissionen. Idag studerar drygt 25 000 svenskar vid universitet över hela världen men många menar att fler behöver studera utomlands. Det finns en kunskapsbrist kring hur man ska gå till väga och även i dagens IT-samhälle är det svårt att hitta bra information, bättre vägledning skulle kunna öka antalet utlandsstudenter. Ett väl utbyggt utbytessystem skulle berika alla deltagande länder. Det finns mycket att välja på, läsa kurser eller gå en hel utbildning inklusive examen. Det behöver inte heller bara röra sig om teoretiska utbildningar, även många yrkesutbildningar finns att tillgå.

Ta hjälp av en förmedlare

Man kan även om man vill, mot en avgift, ta hjälp av en förmedlare för sina utlandsstudier som hjälper en med ansökningar och boende. De har i regel lång erfarenhet och kan hjälpa till att hitta rätt i utbildnings- och stipendiejungeln. CSN har under de senaste åren ändrat reglerna, och därmed förutsättningarna, för utlandsstudier. Även om många former av studier utomlands är gratis så kan man få en hel del omkostnader som CSN inte täcker. Ett kortsiktigt alternativ kan då vara att själv ta ett privatlån för att överbrygga en svacka. Hos Sambla kan man kostnadsfritt ansöka om ett lån hos flera lånegivare samtidigt. Vid förfrågan tas endast en kreditupplysning men som kund får man en lista över erbjudanden och kan själv välja vilket som är det mest fördelaktiga lånet.

accelerate