Statsvetenskap och social tillit i Sverige

Bo Rothstein är professor vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Där är hans främsta roll att vara med och driva ett forskningsprogram som kallas för ”the Quality of Government Institute”. I den rollen har Rothstein tillskansat sig stora kunskaper om hur tilliten mellan människor ser ut i Sverige. En del av dem presenterade han nyligen i en forskarhearing som gavs för Riksdagens konstitutionsutskott. Social tillit är ett exempel på en av de frågor som du kan undersöka om du studerar statsvetenskap.

Om du ska ha en chans att bli lika smart som Bo Rothstein är det en utbildning du ska skaffa. När du gjort det ska du sätta dig ner och fundera: ”vad vill jag göra?”. Du kommer såklart inte att komma fram till ett svar på frågan. Det är få som gör det ärligt talat, de flesta bara bestämmer sig för något som känns ”ok”. Hur som helst. Om du utbildar dig kommer du däremot att komma fram till ett antal lysande idéer. Dem ska du skriva upp. Var ska du göra det? I en Kontorslokal såklart. Workaround erbjuder flexibla lösningar, det spelar med andra ord ingen roll hur länge du vill hyra lokalen. De fixar någonting åt dig. Flexibelt och tryggt.

Tillit – viktigt för hur väl ett land fungerar

När Rothstein analyserar tilliten i Sverige tar han hjälp i teorier som utvecklats av den amerikanske statsvetaren Robert Putnam. Enligt Putnam har ett samhälle olika typer av kapital bland annat fysiska, naturtillgångar och inte minst socialt kapital. Det sistnämnda menar han kan vara det viktigaste. Med socialt kapital syftar han på mellanmänsklig tillit, det vill säga om vi tenderar att lita på att människor vi inte känner i regel är hyggliga.

Länder och regioner med starkt socialt kapital tenderar att fungera bättre. Bland effekterna av hög social tillit märks till exempel att demokratin fungerar bättre, den ekonomiska tillväxten blir högre, kriminaliteten lägre och att civilsamhället blir mer aktivt.

Sverige har hög social tillit – i en internationell jämförelse

På Göteborgs universitet började Rothstein studera frågan om tillit i Sverige år 1986. Han har fortsatt sedan dess. Hur ser då tilliten ut i Sverige idag? Tilliten ser vid en första anblick ut att vara konstant i Sverige sedan 50-talet. Runt 58% av Sveriges medborgare känner hög tillit till att främlingar är bra människor. Internationellt sett har vi väldigt hög tillit. Rothstein jämför med Italien där någonstans runt 20% av medborgarna svarar att de litar på främmande människor. Samma förhållande ser man när det gäller tilliten till offentliga institutioner som vård, polis, skola och omsorg. Även där ligger vi högt. Vi halkar dock efter några av våra skandinaviska grannländer. I både Norge och Danmark litar de mer på sina samhällsinstitutioner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate