De olika utbildningsnivåerna

När man studerar vid en svensk högskola eller universitet så följer utbildningen en speciell ordning. Det är egentligen samma sak som i grundskolan men på universitetsnivå fokuserar man mer på kunskapsnivån istället för att dela in studenterna efter ålder och årskurser. Alla kan studera på universitet eller högskola, det gäller dock att man har grundläggande behörighet för att man skall bli antagen till en utbildning. Har man väl kommit in på en utbildning så kan man sedan avancera genom lärosätets utbildningsprogram genom att passera olika nivåer med godkänt resultat.

Kursindelning i enlighet med Bolognaprocessen

Bolognaprocessen genomfördes 2007 och är ett projekt som syftar till att de europeiska länderna skall ha ett gemensamt utbildningssystem så att en kurs eller ett betyg som erhållits i Sverige skall innebära samma sak i ett annat land. Genom att arbeta på det här sättet gör man det lättare för människor att flytta och arbeta på olika platser inom Europa vilket gör att arbetskraft kan utnyttjas på bästa sätt och på den plats där den verkligen behövs och kan göra nytta.

Teacher at chalkboard explaining math formulas to young female teenage student. Personal Perspective, Selective focus, small DOF. Natural interior light.

I enlighet med denna process delar man därför in de akademiska studierna i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Genomför man en utbildning på grundnivå kan man få två olika typer av examina, en högskoleexamen som innefattar 120 högskolepoäng eller en kandidatexamen som innefattar 180 högskolepoäng. En vanlig termin på högskola och universitet brukar omfatta 30 poäng vilket då betyder att dessa utbildningar varat under två respektive tre år.

På den avancerade nivån fördjupar man de kunskaper som man erhållit under utbildningen på grundnivå och kan välja att ta ytterligare 60 poäng, vilket alltså motsvarar ett års studier, och erhålla en magisterexamen. Vill man gå längre än så är det 120 poäng som gäller för att man skall få en masterexamen som det heter.

Även forskningsutbildningen baseras på de tidigare studierna. Denna utbildning omfattar antingen två eller fyra år, alltså 120 respektive 240 högskolepoäng, och leder till en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Doktorsexamen är alltså den allra högsta nivån för utbildningar som man kan nå genom att bedriva akademiska studier i Sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate