Södertörns högskola

Södertörns högskola är baserad i Flemingsberg söder om Stockholm. Det är en statlig högskola, som bedriver utbildning inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Södertörns högskola har också i statligt uppdrag att utbilda lärare inom romani chib och romsk kultur och historia, ett uppdrag som skolan utför i nära samarbete med Sveriges romska minoritet. Sammanlagt har högskolan runt 270 kurser och 70 program, som sysselsätter ungefär 11 000 studenter.

Södertörn är ett förhållandevis nytt lärosäte i Sverige, då det kom till efter ett riksdagsbeslut som fattades år 1995. Ett år senare inrättades Södertörns högskola. Bakgrunden till beslutet var att man ville få bukt med arbetslösheten och segregationen i södra Stockholm, där få elever gick vidare till högre studier. Man ansåg att en utökning av den högre utbildningen i Södertörn borde vara separat från Stockholms universitet, varför en högskola bildades (istället för exempelvis ytterligare ett campus till Stockholms universitet).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Skolan hade vid sin start runt 1 000 studenter, som var utspridda på högskolans verksamheter i Södertälje, Flemingsberg och Haninge. Även om Stockholms universitet och Södertörns högskola skulle vara separata lärosäten, fick den dåvarande rektorn för Stockholms universitet agera rektor även för Södertörns högskola till en början, men i januari 1997 kunde Per Thullberg tillträda som högskolans egen rektor.

Södertörns högskola har fortsatt att utvecklas sedan den bildades. Bland annat har en ny huvudbyggnad konstruerats på campuset i Flemingsberg, som stod klar 2002, och samma år ansökte högskolan om att få bli ett universitet. Den ansökan har ännu inte behandlats, men högskolan har också ansökt om att få bilda ett nätverksuniversitet tillsammans med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Den ansökan gjordes 2004, och är än så länge inte heller klar.

Även välkända högskolor som Södertörns högskola måste dock idag hitta på nya sätt att marknadsföra sig själva för att nå ut till nya studenter. Ett sätt att bli mer lättillgänglig är till exempel att presentera sin skola i videoformat, snarare än i text. Det kan ge både ett mer personligt och modernt intryck, samtidigt som en video kan vara lättare att sprida via exempelvis sociala medier. Om du vill ha hjälp med att skapa en liknande video, kan du ta hjälp av Megapixel, som är ett produktionsbolag i Stockholm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate