Sök till högre utbildning!

Sök till högre utbildning!

Du som besöker den här sidan funderar förmodligen redan på att studera på universitet eller högskola. Då har du redan besegrat det första hindret. För att komma in på en utbildning måste man först bestämma sig för att man vill plugga vidare. För att komma in på sin drömutbildning kan det vara bra att förbereda sig för högskoleprovet 2019. Högskoleprovet kan vara bra att göra om din drömutbildning också är de flesta andras drömutbildning. Då har du möjligheten att konkurrera om platserna i ännu en urvalsgrupp.

Om du inte har någon drömutbildning du vill läsa eller inte riktigt vet vad du vill finns det några tips. Börja studera något medan du funderar. Det är aldrig bortkastad tid att ta poäng från högre studier och kanske upptäcker du vad du är intresserad av under den där första eller andra terminen. Det är också bra att prova på att studera för att känna efter hur det är med den omtalade tentastressen och annat på universitetet som du kanske oroar dig för. Du märker att det inte är så farligt som du tror.

I Sverige finns det ett stort problem med högre studier, samtidigt som detta problem är något fantastiskt bra. Det är det faktum att det finns ett stort utbud av olika utbildningar att välja bland. Det kan hämma den som inte riktigt har ett bestämt mål utstakat för sig eller som kanske blir helt paralyserad av alla valmöjligheter. Har du sådana problem bör du absolut ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att komma på vad du egentligen vill. Du ska inte heller stressa upp dig över att du måste bestämma dig under gymnasietiden för vad du ska plugga och sedan ägna resten av ditt liv åt. Det är ingen fara att prova på olika utbildningar innan du hittar rätt, det gör väldigt många studenter. Sedan kanske din speciella kombination av olika kurser leder fram till att du kommer på något ganska unikt som du kan arbeta med.

Har du valt fel inriktning på gymnasiet är inte detta heller något problem. Du har rätt att komplettera med gymnasiekurser på KomVux för att bli behörig till högre studier. Har du valt fel gymnasieutbildning kan du lätt läsa upp betyg i de ämnen som saknas för din behörighet, eller göra särskilda prövningar i dessa ämnen. I Sverige finns alla möjligheter öppna för att studera på universitet och högskola.

En annan fantastisk sak i Sverige är att utbildningarna är gratis. Det är faktiskt något vi alla borde vara tacksamma för. I Sverige är det inte föräldrarnas ekonomi som avgör vem som ska få studera, åtminstone inte nu längre. Eftersom du har alla möjligheter i Sverige att läsa vidare efter gymnasiet tycker jag verkligen att du borde ta chansen. Du blir mer bildad, får nya vänner för livet och du skaffar dig förhoppningsvis ett bättre och roligare yrke på kuppen.

Varför högskoleutbildning?

Varför högskoleutbildning?

Utbildning är en av de viktigaste grundpelarna i ett samhälle, både för dess individer och för själva samhället i sig, och idag är detta mer aktuellt än någonsin. Om ett land har många utbildade medborgare innebär det att saker som forskning, mänskliga rättigheter och demokrati inte bara upprätthålls men också går framåt. Det är också ett viktigt vapen i kampen mot arbetslöshet och främjar den personliga utvecklingen för den som väljer att studera. Som tur är kan man i Sverige studera oavsett ålder och social status, medan man i andra länder måste låna pengar eller vara rik för att få gå på högskola.

Vad skall man studera?

Valet är inte alla gånger lätt! Även om man har möjlighet och är sugen på att studera så finns det många olika vägar att gå och många upplever att

hur man skall välja är ganska så svårt. Skall man tänka med huvudet, till exempel vilka utbildningar som mest troligt ger garanterat jobb, eller med hjärtat, det vill säga läsa det man verkligen är intresserad av? Går det att kombinera båda sakerna?

Svaret är naturligtvis mycket individuellt men över lag så går det faktiskt att kombinera jobb och intresse, även om man ibland får kompromissa. Om man väljer att plugga arkeologi så kan man kanske inte hoppas på att bli den nya Indiana Jones med en gång, men å andra sidan kan man kombinera studierna med en lärarutbildning i historia. Som lärare har man ofta lite längre ledigheter och är man riktigt passionerat intresserad av antikens kulturer kan man ge sig iväg på utgrävningsprojekt under semestern. Så småningom kommer det att komma fler och fler tillfällen och till sist blir man kanske en heltidsarkeolog och föreläsare.

Inte bara jobb

Vad man aldrig får glömma med högskoleutbildning är att den inte enbart handlar om att skaffa jobb. Även om detta är en viktig faktor så är alla former av utbildning så mycket mer än det! Att få vidga sina horisonter, lära sig kritiskt tänkande, bidra med egna idéer och forskning ger en känsla av tillfredsställelse och mening. Det mesta tyder på att vi bara får det här livet, och en högskoleutbildning kan bli en fantatsisk väg att uppnå sitt fulla potential, både som individ och som medlem i sitt samhälle. Väljer man dessutom att studera utomlands får man nya erfarenheter och tillgång till andra språk, medan man på hemmaplan kan skaffa vänner för livet.

Högskoleprovet

Högskoleprovet

Vill du komma in på din drömutbildning men behörighetskraven är för höga? För många med betyg som inte riktigt når upp till kraven, kan ett högskoleprov vara vägen in till drömutbildningen och jobbet du länge har drömt om. För att få höga poäng i högskoleprovet krävs dedikation till att plugga in det som krävs. Och det är aldrig för sent att börja öva. Det finns flera olika sätt därute på internet för att hitta ett sätt att få full pott och här tar vi upp några exempel. Nu kör vi!

Bli behörig till högskoleutbildningen så här

Kolla först hur mycket högskolepoäng som krävs till din drömutbildning. Det är det lätta. Det mer kluriga är hur man lyckas på högskoleprovet. Ett viktigt tips är att mängdträna, alltså att göra flera gamla högskoleprov och se vad du är svag i. Träna sedan dessa områden extra mycket. Det gäller också att klocka sig själv för att se vilka delar man behöver mer tid för. Eftersom provet går på tid har du generellt inte tid att fundera för länge på en fråga du inte förstår. Mattedelen är baserad på ”Matte 1” och ”Matte 2”, mer behöver du inte läsa på.

Kolla upp behörighetskraven för högskoleutbildningen

Högskoleprovet kom till för att ge studenter en andra chans när deras betyg inte blev tillräckliga. Kolla upp antagningsstatistiken för din drömutbildning genom bland annat antagningspoäng.se. Men kom ihåg att du måste vara behörig på samma villkor som de andra, alltså att du måste ha läst de kurser som krävs. På så vis kan du bli uttagen i en särskild urvalsgrupp där du konkurrerar bland andra som har samma behörighet och också har gjort högskoleprovet. Detta sker automatiskt. Har du frågor om högskoleprovet ska du vända dig till Universitets- och högskolerådet, UHR. Nästa tillfälle för högskoleprov sker i april 2017.

Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan, som förkortas KTH, är Sveriges främsta tekniska universitet. Sedan universitetet startade år 1827 har KTH utvecklats till att idag vara ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och en framträdande arena för forskning och utveckling med forskare och studerande från hela världen. KTH arbetar numera med fokus att skapa långsiktiga lösningar på några samtidens primära utmaningar som är miljöhotet med klimatförändringar och hållbar energiförsörjning, den alltmer ökande globala urbaniseringen och ett kvalitativt liv hos en åldrande befolkning som ökar snabbt. Arbetet sker tillsammans med det globala näringslivet och samhällen i internationella forskningssamarbeten med universitet och högskolor över hela världen vilket ger studerande och forskare ett mycket brett och djupt kontaktnät. KTH har fyra större campus i regionen Stockholm och samtliga av dem är placerade inom samma närområde som världsledande företag inom ämnesområdet, vilka tillsammans har över 12 000 studenter, och 2 000 doktorander samt 3 700 heltidsanställda.

Studera ämnen på KTH

Forskning och utbildning inom KTH:s olika ämnesområden omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. Här finns tio olika ämnesområden med tillhörande utbildningar som till exempelvis till arkitekt, civilingenjör och högskoleingenjör inom mängder av inriktningar, lärare och forskare inom framtidens yrkesområden. Innovationstakten är hög på KTH, och många av de institutioner som finns bedriver kreativ forskning vars resultat ännu inte nått ut till gemene man. KTH är känt för sin struktur i undervisningen men även för det ibland kreativa kaos som kan tyckas råda när de studerande får styra sin egen tid och bedriva sina studier på annan ort. Utbytesstudier finns på KTH och är den klart vanligaste formen av utlandsstudier. Utan att betala någon avgift kan studenten byta ut kurser vid KTH mot andra kurser som ges ett av KTH:s partneruniversitet någonstans i världen. Många studenter gör också examensarbeten eller forskarstudier utomlands, och kan söka stipendier för att finansiera detta. På KTH finns en mängd personer som är anställda för att hjälpa den studerande med stipendier, ansökningar och studiefrågor. Många former för de studerandes samvaro gör det också enkelt att diskutera med andra hur de lagt upp sina studier.

Ett bra jobb efter studierna

När du påbörjar dina studier är det inte helt säkert att det jobb du kommer att ta efter studierna finns. Den höga innovationstakten innebär att flera av de uppfinningar och utvecklingsprojekt som tas fram på KTH kommer att behöva anställda som arbetar med just dessa frågor. Den hållbara energiförsörjningen, exempelvis kommer att kräva utbildade personer i framtiden. Visst kan du söka upp netjobs.com efter studierna, men det kan vara lika bra att börja med det, innan du valt vilken inriktning du vill studera. Här hittar du arbeten för framtiden, och arbeten som kommer att utveckla framtiden – kanske tillsammans med dig, om du väljer att studera på KTH. Är du mycket osäker på vad du vill kan du alltid söka en av de nätbaserade fristående kurserna som ges på KTH för att känna dig för inom ett tilltänkt stuideområde. Trivs du bra kan du stanna för en kandidat-, masters- eller en doktorandutbildning. Det finns oändligt många möjligheter på ett av världens ledande tekniska universitet.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet, förkortat SLU, är ett statligt universitet som fick sin nuvarande form 1977. Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara slogs det året ihop till en enda högskola; SLU. Flera av skolorna hade en lång historia, Veterinärinrättningen grundades till exempel år 1775, så även om SLU är tämligen ny så har dess olika beståndsdelar funnits desto längre. SLU har utbildningar på flera platser runt om i landet, men dess huvudsäten ligger i Ultuna, Umeå, Alnarp och Skara. År 2015 hade skolan 3812 heltidsstuderande och 638 doktorander. Medan de flesta statliga universitet och högskolor i Sverige lyder under utbildningsdepartementet så är det istället näringsdepartementet som har hand om SLU och dess utbildningar. Skolan erbjuder både yrkesutbildningar samt kandidat- och masterexamen i alla möjliga ämnen inom djurvård och lantbruk. Ett axplock innefattar bland annat utbildningar som jägmästare, veterinär, lantmätare, skogsmästare, trädgårdsingenjör och utbildning inom husdjursvetenskap, biologi och ekonomi.

Mer än bara skola

SLU är dock så mycket mer än bara ett universitet för utbildning. Skolan bedriver också forskning på flera platser runt om i landet. Vid Lövsta forskningscentrum pågår hela tiden olika forskningsprojekt som strävar efter att förbättra den moderna djurhållningen. Här finns både grisar, höns och kor och studenterna på SLU använder Lövsta både för utbildning och forskning. Vid Svartberget finns 2 500 hektar skog som ägs av Sveaskog men förvaltas av SLU. Här är forskningen istället inriktad mot skog och verksamheter som avrinningsområden och myrens ekosystem. Som en del av ICOS (Integrated Carbon Observation System) sker även forskning på växthusgaser. På SLU:s campusområde i Skara kan man också hitta Veterinärmuseet, det enda i sitt slag i Sverige. Med hjälp av bilder, filmer och föremål får man här ta del av veterinäryrkets utveckling under 250 år. populära ”Bonde söker fru”, som hösten 2017 kör sin tolfte säsong, har väckt svenskarnas intresse för landsbygden och arbetet som utförs där. Huruvida programmets popularitet gjort att fler sökt utbildningar på SLU är svårt att säga, men det är inte omöjligt att en hel del studenter lockats till skolan efter att ha fått en ny bild av livet på landet.

”Jordbruk” i liten skala

Och visst är det lätt att bli inspirerad av både SLU och Bonde söker fru. Det är många som drömmer om att köpa sig ett hus eller en gård på landet, kanske ha några höns eller får och odla sina egna grönsaker. Men även om drömmen kan verka långt borta så är det inte svårt att genomföra den i mindre skala. Om man bara har en trädgård så är det lätt att plantera sallad och potatis i ett soligt hörn av den, och i ett växthus trivs tomater och chili också bra. Även en mellanstor balkong kan inhysa en odlingslåda eller två och ändå ha plats för fikabordet. Det viktigaste är hur mycket tid man lägger på sin trädgård. Ju mer tid och kärlek den får, ju finare kommer den bli. Även verktygen som används kan göra stor skillnad. En trädgårdsarkitekt kan använda Al-ko gräsklippare , men det kan även den som bara har sin egen trädgård att ta hand om. En väl omhändertagen trädgård är en vacker trädgård.

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna

Universitetet i Bologna, Universitá di Bologna eller Alma mater studiorum som det heter sedan 2000, är ett av världens allra äldsta universitet och det första i västvärlden. Det grundades förmodligen 1088 och i början betalades lärarnas löner av studenterna själva. 1350 tog staden Bologna över lönekostnaderna och nu för tiden ägs lärosätet av den italienska staten med ansvar för de 100 000 studenterna fördelade på 11 fakulteter som täcker de flesta klassiska studieområden såsom juridik, ekonomi, naturvetenskap, filosofi osv. Universitetet har även avdelningar i Cesena, Forlí, Ravenna, Rimini och Buenos Aires. Bologna har varit en centralort sedan långt före romarriket på grund av sitt strategiska läget mitt i Italien och under lång tid knutpunkten mellan nord och syd, öst och väst. Med tanke på läget och alla krig, plundringar och farsoter som har härjat är Bologna ovanligt välbevarat, så även dess institutioner varav universitetet är det mest kända.

Att studera utomlands

Bologna och dess universitet var redan under tidig medeltid ett centrum för europeisk rättsvetenskap och här har många kända personer studerat; allt från Dante, flera påvar, Erasmus av Rotterdam till Giorgio Armani, Pier Paolo Pasolini och Enzo Ferrari, för att bara nämna några. Fortfarande är det tveklöst Italiens mest välrenommerade universitet. Erasmus av Rotterdam har fått namnge det europeiska utbytesprogrammet för universitets- och högskolestuderande som drivs av Europeiska kommissionen. Idag studerar drygt 25 000 svenskar vid universitet över hela världen men många menar att fler behöver studera utomlands. Det finns en kunskapsbrist kring hur man ska gå till väga och även i dagens IT-samhälle är det svårt att hitta bra information, bättre vägledning skulle kunna öka antalet utlandsstudenter. Ett väl utbyggt utbytessystem skulle berika alla deltagande länder. Det finns mycket att välja på, läsa kurser eller gå en hel utbildning inklusive examen. Det behöver inte heller bara röra sig om teoretiska utbildningar, även många yrkesutbildningar finns att tillgå.

Ta hjälp av en förmedlare

Man kan även om man vill, mot en avgift, ta hjälp av en förmedlare för sina utlandsstudier som hjälper en med ansökningar och boende. De har i regel lång erfarenhet och kan hjälpa till att hitta rätt i utbildnings- och stipendiejungeln. CSN har under de senaste åren ändrat reglerna, och därmed förutsättningarna, för utlandsstudier. Även om många former av studier utomlands är gratis så kan man få en hel del omkostnader som CSN inte täcker. Ett kortsiktigt alternativ kan då vara att själv ta ett privatlån för att överbrygga en svacka. Hos Sambla kan man kostnadsfritt ansöka om ett lån hos flera lånegivare samtidigt. Vid förfrågan tas endast en kreditupplysning men som kund får man en lista över erbjudanden och kan själv välja vilket som är det mest fördelaktiga lånet.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är en av de äldsta i Sverige och det grundades året 1666. På universitetet studerar 41 000 studenter och 7 500 som arbetar på de olika arbetsplatserna på skolan. Universitetet rankas som ett av de 100 bästa lärosätena i världen vilket är en otrolig bedrift. Utbildningsnivån i Sverige är något att vara stolt över, och med universitet som denna så kan man känna sig trygg med att utbildningsnivån fortsätter att vara hög i landet.

Lund har Skandinaviens bredaste studieutbud och erbjuder mastersprogram och magisterprogram i bland annat biomedicin, folkhäls600px-Lunds_universitet-1ovetenskap och medicinsk vetenskap. Akuttandvård och särskilt utbildad personal inom tandvård kan ha fått sin början på detta universitet för att exempelvis arbeta som tandläkare Stockholm.

Hela 30 forskningsområden har utsetts som världsledande på Lunds universitet, och universitetet har även internationellt samarbete med över 70 länder. De utbildar människor inom ekonomi, juridik, teknik och medicin bara som några få exempel.

Lunds universitet har en strategisk plan för åren 2017 – 2026 som ska gälla områden som att utbildning och forskning ska bli en sammansvetsad enhet, aktiva samarbeten för att lösa samhällsproblem och utmaningar, utveckla det internationella samarbetet, och att erbjuda en attraktiv miljö för studenter och medarbetare.

Förr i tiden hette universitetet Regia Academia Carolina , alltså den kungliga karolinska akademin på svenska. Universitetet är det näst äldsta lärosätet i landet och det byggs nu två forskningsanläggningar i Lund som har kopplingar till universitetet. De heter MAX IV och ESS.

MAX-IV laboratoriet är ett laboratorium inom kärnfysik och forskning med acceleratorfysik. De flesta vet ju om det stora CERN laboratoriet, men vi kommer nu att ha liknande forskningsbyggnader även hemma i Sverige när dessa två laboratorium är klara.

Totalt har Lunds universitet cirka 300 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser vilken är en otroligt stor mängd för ett enda universitet. Det är inte så konstigt att så många studenter flyttar till Lund för att studera eftersom denna skola verkligen står ut med sin stora mängd utbildningsprogram. Vill man studera i Lund så finns det även stora möjligheter till studentbostad eftersom så många studenter studerar och bor i området. AF Bostäder hyr ut 6 000 bostäder till studenter i området, både i korridor eller lägenhet.

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Sveriges nordligaste universitet. På lärosätet har man stort fokus på forskning och samarbete med det lokala näringslivet. Men här finns också utbildningar inom många ämnesområden. Campus finns förutom i Luleå också i Piteå, Skellefteå samt Kiruna. Dessutom har man ett samarbete med Bergskolan i Filipstad. Luleå tekniska universitet eller LTU som det brukar kallas har utbildningar inom tekniska ämnen på civilingenjörsnivå och högskoleingenjörsnivå. Men här finns också utbildningar inom ämnen som medicin, musik och sjukgymnastik. En känd person som studerat vid LTU är före detta hockeyspelaren Mikael Renberg som studerade sjukgymnastik.

LTU har många starka forskningsområden

LTU har satsat mycket på forskning. Här finns sex institutioner som alla har sin specialitet. Några områden där LTU är särskilt starka är inom rymdforskning, tribologi, gruvforskning och forskning kring det hållbara samhället. En stor forskarsatsning på Luleå tekniska universitet har märkts i medierna på senare tid. Denna satsning innebär att tre riktigt stora spelare tillsammans med1200px-lulea_university_of_technology_2011 LTU satsar omkring 100 miljoner kronor för att stärka rekryteringen av unga doktorander och forskare till universitetet. Detta är bara ett av många exempel på hur LTU satsar på forskning som ska bidra till ett hållbart, effektivt, modernt och demokratiskt samhälle. LTU är ett lärosäte att räkna med i framtiden.

Luleå tekniska universitets särskilda profil

LTU har en helt egen och unik profil. I sin kommunikation är man tydlig med att LTU finns i de nordliga delarna av Sverige och att vintern här är speciell. Möjligheterna för studenterna att åka skidor och njuta av den vackra naturen är stora. Det är tydligt att LTU vill visa på den unika miljö som finns i norra Sverige. Inför höstterminen gör LTU stora satsningar på att locka till sig studenter, inte minst från Stockholmsområdet. Detta syns i busskurer och på andra platser runt om i Stockholm där LTU gör reklam med hjälp av sin speciella profil med vintertema.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är en av alla statliga högskolor i Sverige. Som namnet antyder ligger högskolan i Gävle, närmare bestämt på Kungsbäck, i det som tidigare var Hälsinge regementes kasernområde. Där ligger numera en högskola bestående av tre akademier (akademin för hälsa och arbetsliv, akademin för teknik och miljö samt akademin för utbildning och ekonomi) och nio avdelningar, som sammanlagt erbjuder ett utbildningsutbud bestående av 45 olika program och ungefär 800 kurser. På Gävle högskola kan man läsa ämnen som humaniora, religionsvetenskap, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, pedagogik, sociologi, naturvetenskap och teknik.

Innan Högskolan i Gävle bildades fanns två separata YTH-utbildningar i Gävle och Sandviken. I samband med högskolereformen år 1977 samordnades dock dessa två utbildningar till en enda högskola, som till en början gick under namnet Högskolan i Gävle/Sandviken.hogskolan_i_gavle

Sina nuvarande lokaler fick högskolan efter att försvarsbeslutet 1992 medförde att all utbildning av värnpliktiga vid Hälsinge regemente upphörde. Den militära verksamheten som bedrivits på Kungsbäck flyttade således från lokalerna ungefär två år senare, och Försvarsmakten sålde därefter de fastigheter som blivit över till Akademiska hus. Efter en omfattande renovering av lokalerna mellan 1995 och 1996 kunde Högskolan i Gävle flytta in i sina nya lokaler. Kort därefter, år 1998, bytte högskolan namn till sitt nuvarande. Campusområdet fortsatte också att utökas i och med att studentbostäder intill högskoleområdet invigdes detta år. Denna utökning har även fortsatt därefter; år 2005 invigdes till exempel ett nytt bibliotek till högskolan, med plats för runt 85 000 böcker och 800 läsplatser. Byggnaden har formen av en amfiteater, och växter har planterats på dess tak. Dessa arkitektoniska egenskaper gjorde att biblioteket år 2005 fick utmärkelsen Årets Byggen.

Gävle är med andra ord en utmärkt ort att bosätta sig på om man vill studera på högskolenivå. Om man däremot håller på att planera en fest, en babyshower, en möhippa, en svensexa eller någon annan typ av evenemang, är det sannolikt lättare att anordna det i Stockholm, eftersom man där har betydligt fler möjligheter att välja mellan. Om man till exempel ska anordna en svensexa i Stockholm passar Äventyrsbanans höghöjdsbanor och utmaningar utmärkt. Det kan också vara ett skönt avbrott från klassrum och studier att komma ut i naturen lite, oavsett på vilken ort man studerar.

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola ligger som namnet antyder i Mälardalen. Det är ett namn som passar på flera sätt, eftersom högskolan inte ligger på bara en plats i Mälardalen, utan har campus som är utspridda runt sjön. Skolans huvudcampus ligger i Eskilstuna och Västerås, men den har också mindre campusområden i Nyköping, Södertälje och Nacka. På dessa campusområden är sammanlagt runt 14 000 studenter utspridda.

Högskolan kom till i samband med högskolereformen år 1977, och hette först Högskolan i Eskilstuna och Västerås. Skolan profilerar sig genom att ha ett nära samarbete med den offentliga sektorn och med företag, och har främst utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Man kan dock även läsa en rad andra, vitt skilda utbildningar vid högskolan, till exempel olika yrkesinriktade utbildningar som lärare, sjuksköterska, sjukgymnast, beteendevetenskap, kammarmusiker, textdesigner och många fler – sammanlagt har skolan runt 60 olika utbildningsprogram på grundnivå, samma antal påbyggnadsutbildningar och tolv internationella magisterutbildningar. Utöver dessa längre program kan man också läsa runt 1 000 olika fristående kurser vid högskolan.

Mälardalens högskola bedriver också forskning, och det gör de framförallt inom sitt huvudsakliga område, teknik. Man forskar inom flera olika inriktningar på högskolan, närmare bestämt inbyggda system, innovation och produktreleasing, framtidens energi, industriell ekonomi och organisation, hälsa och välfärd samt utbildningsvetenskap. Inom det förstnämnda området räknas Mälardalens högskola till ett av de främsta lärosätena och en av de främsta forskningsinstitutionerna i världen.malardalens_hogskola_eskilstuna

Skolans organisation är fördelad på fyra olika akademier: akademin för utbildning, kultur och kommunikation, akademin för hälsa, vård och välfärd, akademin för ekonomi, samhälle och teknik samt akademin för innovation, design och teknik. Sammanlagt arbetar runt 900 anställda på dessa fyra akademier.

Som student, oavsett vilket av dessa områden man studerar, utsätter man ofta kroppen för långa timmar framför en datorskärm eller böjd över en bok. Ofta sitter man i ställningar som inte är ergonomiskt optimala, vilket i längden kan leda till stela muskler och spänningshuvudvärk. Stress – ett annat vanligt problem bland studenter – förbättrar knappast problemet. Om man känner att man behöver uppsöka hjälp för sin spänningshuvudvärk kan en naprapat hjälpa till. Naprapater finns utspridda över hela Sverige, så man kan få hjälp oavsett vilket av Mälardalens högskolas campusområden man studerar på.

accelerate